Den svenska sprinklerstatistiken för 2013

Den här statistiken är sammanställd i mars 2014 och visar på en avsevärd ökning av det totala antalet installerade sprinklerhuvuden under 2013 jämfört med år 2012 (ökningen motsvarar mer än 13.6%). Antalet installerade sprinklerhuvuden i Sverige har för första gången sedan statistik började föras passerat 500 000 st. Antalet boendesprinklerhuvuden som installerades blev fler än 34 000 st huvuden. Även det en ökning med mer än 14,6 % jämfört med år 2012.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.