Den svenska sprinklerstatistiken 2013

Sprinklerfrämjandet har sedan 1980 sammanställt sprinklerstatistik avseende antalet installerade sprinklerhuvuden i landet.

Den här statistiken är sammanställd i februari 2013 och visar på en avsevärd ökning av det totala antalet installerade sprinklerhuvuden under 2012 jämfört med år 2011 (ökningen motsvarar cirka 11.0 %). Den tydligaste ökningen av antalet sprinklerhuvuden under 2012 utgör antalet installerade boendesprinklerhuvuden som har ökat med cirka 23.3 % jämfört med år 2011.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.