”Cost Benefit Analysis of residential sprinkler” – BRE rapport

I England har Chief Fire Officers Association (CFOA) tagit initiativ till ett projekt att utröna kostnadsnyttoeffekterna av boendesprinklersystem i olika former av boendemiljöer. Uppdraget har utförts av BRE Global (Building Research Establishment) i England. Resultaten är intressanta och överstämmer till stora delar med de resultat som presenterats i en rapport av MSB i oktober 2012  (MSB 477-12 Kostnadsnyttoanalyser – ”Sprinkler i särskilda boenden för äldre”).

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.