Corrosion in Sprinkler Systems – EFSN projekt

EFSN har presenterat ett projektarbete utfört inom ramen för det Europeiska sprinklersamarbetet. Ansvariga personer för detta arbete har varit Bruno van Burik och Joachim Böke. Rapporten kan hämtas via länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.