CeTeK Besiktning AB

Besöksadress:  Norra Trolleviksvägen 8, Nödinge

Postadress:  449 34 Nödinge

Telefon:  031-550 999

Mailadress:  cetekab@cetekab.se

Kontaktperson:  Jonas Tureson

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktningsföretag som i huvudsak jobbar med entreprenad-, leverans-, revisions- och särskilda besiktningar. Utredningar, rådgivning, kontrollantuppdrag. Hjälp med upphandlingar. Invändig rörkontroll av sprinkler. Kapacitetsprov mm

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet men i huvudsak västra Sverige

Antal anställda:  3

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.