CALETEA AB

Besöksadress: Tryckerigatan 7A, Forshaga

Postadress: Annebergsgatan 19, 667 31 FORSHAGA

Telefon: 0708-611683

Mailadress: daniel@caletea.se

Kontaktperson: Daniel Nilsson

Huvudsaklig verksamhet: Besiktning inom Brandlarm och Sprinkler

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda: 2 anställda

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.