Broen Raufoss AB

Besöksadress:  Stora Badhusgatan 18-20, Göteborg

Postadress:  411 21 Göteborg

Telefon:  031-761 02 00

Mailadress:  info@broen.se

Kontakt:  info@broen.se  031-761 02 00

Huvudsaklig verksamhet:  Leverantör av XPress Sprinkler pressrörsystem. Ett blag i Aalbert Industrieskoncernen

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda: 12

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.