BRIAB Brand- & Riskingenjörerna AB

Besöksadress:  Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm

Postadress:  Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm

Telefon:  08-410 102 50

Mailadress:  info@briab.se

Kontaktperson:  Fredrik Hiort, fredrik.hiort@briab.se

Huvudsaklig verksamhet: Skapar genom förening av kunskap, kvalitet och engagemang framgångsrika lösningar inom områdena brandskyddsprojektering och riskhantering. Kombinationen av breddkompetens och spetskompetens ger kunderna möjlighet att känna trygghet i byggprocessen.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet (kontor i Stockholm och Uppsala)

Antal anställda:  26

Besök vår hemsida här