BRIAB Brand- & Riskingenjörerna AB

Besöksadress:  Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm

Postadress:  Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm

Telefon:  08-410 102 50

Mailadress:  info@briab.se

Kontaktperson:  Fredrik Hiort, fredrik.hiort@briab.se

Huvudsaklig verksamhet: Skapar genom förening av kunskap, kvalitet och engagemang framgångsrika lösningar inom områdena brandskyddsprojektering och riskhantering. Kombinationen av breddkompetens och spetskompetens ger kunderna möjlighet att känna trygghet i byggprocessen.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet (kontor i Stockholm och Uppsala)

Antal anställda:  26

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.