Bravida Sverige AB

Besöksadress:  Mikrofonvägen 28, Stockholm

Postadress:  FE 460,  838 80 Frösön

Telefon:  08-602 30 10

Mailadress: fredrik.torstensson@bravida.se

Kontaktperson:  Fredrik Torstensson,  072 206 79 83

Huvudsaklig verksamhet: Projektering, installation och underhåll av brandskyddsanläggningar med vatten, gas och skum.

Geografiskt verksamhetsområde: Sprinklerverksamheten ligger i Bravidas division Riks och finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Lund, Umeå och Skellefteå.

Antal anställda: ca 150

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.