Bravida Sprinkler Norr

Besöksadress: 

Postadress:  Box 350, 931 24 Skellefteå

Telefon:  0910-71 50 70

Mailadress:  ola.isberg@bravida.se

Kontaktperson:  Ola Isberg

Huvudsaklig verksamhet:  Projektering, installation och underhåll av brandskyddsanläggningar med vatten, gas och skum.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet, genom C2M Bravida Sprinkler i söder och Bravida Sprinkler Nord i norr. Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingsborg, Umeå och Skellefteå.

Antal anställda:  ca 150

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.