Brandtekniska byten i större gymnasieskola

Järfälla gymnasium genomgick en omfattande ombyggnad och renovering 2003/2004 och stora brister upptäcktes i skolans brandtekniska utförande. Valet föll på sprinklerskydd i kombination med andra förbättringar av skolans brandskyddstekniska utförande. Stora brandskyddstekniska byten kunde accepteras genom installationen av ett automatiskt sprinklersystem.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.