BrandSkyddsTeamet AB

Besöksadress:  Stallarholmsvägen 40, Bandhagen

Postadress:  Stallarholmsvägen 40, 124 59 Bandhagen

Telefon:  08-5000 52 23

Mailadress:  info@bstab.com

Kontaktperson: Peter Buhler,  peter.buhler@bstab.com

Huvudsaklig verksamhet:  Projektering, installation och service av sprinklersystem. Dotterbolaget BST Teknik utför konsulttjänster inom sprinkler såsom rådgivning, projektering och dokumentation

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda:  50

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.