Brandskyddslaget AB

Besöksadress:  Långholmsgatan 27, Stockholm

Postadress:  Box 9196, 102 73 Stockholm

Telefon:  08-588 188 00,  08-588 188 62 (fax)

Mailadress:  info@brandskyddslaget.se

Kontaktperson:  VD Martin Olander

Huvudsaklig verksamhet:  Erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom områdena brand- och utrymningssäkerhet, sprinklerprojektering samt riskhantering. Verkar också inom forskning och utbildning.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet med kontor i Stockholm, Karlstad, Malmö, Örebro, Gävle, Lidköping och Falun.

Antal anställda:  53

Besök vår hemsida här

 

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.