Brandskyddsföreningen Sverige

Besöksadress:  Årstaängsvägen 21 C, Liljeholmen, Stockholm

Postadress:  115 87 Stockholm

Telefon:  08-588 474 00

Mailadress:  sbf@svbf.se

Kontaktperson:  Jens Hjort, jens.hjort@svbf.se

Huvudsaklig verksamhet:  Ideel medlemsorganisation som arbetar med opinionsbildning och påverkan, förlagsverksamhet, utbildning och rådgivning. Publicerar regelverk och normer inom sprinklerområdet.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  ca 50

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.