Brandskyddsföreningen

Besöksadress:  Årstaängsvägen 21 C, Liljeholmen, Stockholm

Postadress:  115 87 Stockholm

Telefon:  08-588 474 00

Mailadress:  sbf@svbf.se

Kontaktperson:  Jens Hjort, jens.hjort@svbf.se

Huvudsaklig verksamhet:  Ideel medlemsorganisation som arbetar med opinionsbildning och påverkan, förlagsverksamhet, utbildning och rådgivning. Publicerar regelverk och normer inom sprinklerområdet.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  ca 50

Besök vår hemsida här