Brandskyddsbesiktning BSB AB

Besöksadress:  Medevi 230, Motala

Postadress:  Medevi 230, 591 97 Motala

Telefon:  011-169 700

Mailadress:  info@bsbab.eu

Kontaktperson:  Thomas Bladh

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning samt rådgivning inom brand och säkerhetstekniska lösningar, brandlarm, gassläck, vattensprinkler, vattendimma, inbrottslarm, passagesystem samt CCTV.

Geografiskt verksamhetsområde: Sverige och övriga Europa

Antal anställda:  6

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.