Brandskyddsbesiktning BSB AB

Besöksadress:  Medevi 230, Motala

Postadress:  Medevi 230, 591 97 Motala

Telefon:  011-169 700

Mailadress:  info@bsbab.eu

Kontaktperson:  Thomas Bladh

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning samt rådgivning inom brand och säkerhetstekniska lösningar, brandlarm, gassläck, vattensprinkler, vattendimma, inbrottslarm, passagesystem samt CCTV.

Geografiskt verksamhetsområde: Sverige och övriga Europa

Antal anställda:  6

Besök vår hemsida här