Brandskydd2013 – Konferens & Utställning 12 – 13 november 2013

Välkommen till konferensen Brandskydd 2013 – där programmet nu är färdigställt – som är en nationell konferens om förebyggande brandskydd. Årets konferens 2013 består av tre block: Brandskydd i flerbostadshus, Har vi det brandskydd vi förtjänar? och Forskning inom brandskydd. Konferensen genomförs den 12 – 13 november i Täby Park Konferens & Hotell.

Program med alla detaljer hittar du på den här länken.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.