Brandskydd 2016 genomförs den 23-24 november 2016 Scandic Infra City, Upplands Väsby

Årets Brandskydd2016 genomförs den 23-24 november 2016.

Årets konferens Brandskydd2016 planeras att genomföras den 23 – 24 november 2016 på Scandic Infra City, Upplands Väsby.

All information om konferensen liksom programmet hittar du på länken http://www.brandskydd2016.se. Liksom tidigare år är Sprinklerfrämjandet medarrangörer.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.