Brandskydd 2014 – Inbjudan samt Program för årets konferens 26-27 nov 2014

Årets konferens Brandskydd 2014 genomförs den 26-27 november 2014 på Täby Park Konferens & Hotell. Under de här två dagarna kommer ett stort antal frågor att presenteras och debatteras inom det brandskyddstekniska området. Vilka är de konkreta svaren på brandskyddsfrågorna i branschen och hur ser lösningarna ut?

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.