Brandsjö, Kaare

Kaare Brandsjö var den första som tilldelas Sprinklerpriset, då det instiftades 1998.

Kaare Brandsjö fick utmärkelsen för sitt djupa engagemang för sprinkler. Han har varit främjare för sprinkler sedan många år tillbaka.

Kaare Brandsjö har en lång yrkeserfarenhet inom brandskyddsområdet och varit yrkesverksam inom såväl kommunal och statlig verksamhet som försäkrings- och konsultbranschen.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.