Brandrapport från Hans Andersson Recycling AB i Hisings Backa den 24 dec 2015

En brand bröt ut i ett lagerutrymme utomhus under skärmtak där stora mängder returpapper lagrades i form av löst papper vid Hans Andersson Recycling AB i Hisings Backa, Göteborg vid 23-tiden på julaftonen 2015. Genom en god samverkan mellan det under hela brandförloppet fungerande sprinklersystemet och de medverkande räddningstjänsterna så kunde den mycket allvarliga branden slutligen ”besegras” utan alltför omfattande direkta eller indirekta skador för anläggningen. Brandmän från Lundby och Gårda stationer sattes in mot elden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.