Brandrapport från brand i Norra Länkentunneln sommaren 2016

En brand inträffade i motorrummet på en personbil den 15 juni 2016 i Norra Länken – Eugeniatunneln – i Stockholm. Tunneln är i sin helhet skyddad av ett specialdesignat vattensprinklersystem. Sprinklersystemet aktiverades av kontrollrummet som hanteras av Trafik Stockholm. Sprinklersystemet kontrollerade branden, som inte spred sig till övriga fordon i tunneln. Räddningstjänsten kunde vid sin ankomst helt släcka branden. Inga övriga fordon ska

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.