Brandlarm- & Sprinklerseminarium 8-9 april 2014

Välkommen till årets Brandlarm- & Sprinklerseminarium den 8-9 april 2014. Seminariet genomförs på Scandic Star Hotell i Sollentuna Centrum. Programmet hämtar du genom länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.