Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Besöksadress:  Gävlegatan 12 B, Stockholm

Postadress:  Gävlegatan 12 B, 113 30 Stockholm

Telefon:  08-505 344 00

Mailadress:  info@brandkonsulten.se

Kontaktperson:  anders.karlsson@brandkonsulten.se

Huvudsaklig verksamhet:  Biträder byggsektorns profesionella aktörer med rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser och systematiskt brandskyddsarbete i byggprojektens alla skeden.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  40

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.