Brandkonsulten AB

Besöksadress:  Gävlegatan 12 B, Stockholm

Postadress:  Gävlegatan 12 B, 113 30 Stockholm

Telefon:  08-505 344 00

Mailadress:  info@brandkonsulten.se

Kontaktperson:  Kjell Fallqvist,  kjell.fallqvist@brandkonsulten.se

Huvudsaklig verksamhet:  Biträder byggsektorns profesionella aktörer med rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser och systematiskt brandskyddsarbete i byggprojektens alla skeden.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  30

Besök vår hemsida här