Brandgruppen AB

Besöksadress:  Södra Agnegatan 29, Stockholm

Postadress:  Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm

Telefon:  08-21 50 90

Mailadress:  hakan.svensson@brandgruppen.se

Kontaktperson:  Håkan Svensson,  hakan.svensson@brandgruppen.se

Huvudsaklig verksamhet:  Projektering av brandskydd och släckanläggningar.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  17

Besök vår hemsida här