Brandgruppen AB

Besöksadress:  Södra Agnegatan 29, Stockholm

Postadress:  Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm

Telefon:  08-21 50 90

Mailadress:  hakan.svensson@brandgruppen.se

Kontaktperson:  Håkan Svensson,  hakan.svensson@brandgruppen.se

Huvudsaklig verksamhet:  Projektering av brandskydd och släckanläggningar.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  17

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.