Branden på Stiftelsen Göteborgs Sjukhem

En brand inträffade den 4 december 2009 på ett äldreboende i Göteborg. Det var en fredag eftermiddag som det hände. Anläggningens adress är Per Dubbsgatan 4. Branden började i en säng där en blind man låg och vilade. Sjukhemmet har ett boendesprinklersystem installerat.

Ett sprinklerhuvud aktiverades och branden var enligt uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.