Branden på Sats Zenit träningscenter i Stockholm

En brand inträffade den 21 oktober 2010 i SATS Zenit’s träningscenter på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm. Fastigheten inklusive träningsanläggningen är helt sprinklerskyddad. Brandförsvaret larmades via 112 från den person som upptäckte branden. Branden hade börjat i en kabelränna nära receptionsdisken.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.