Branden på Etnografiska museet

Här kan du läsa mer om branden på Etnografiska museet som inträffade den 23 oktober 2012. Rapporten är skriven av Gösta Holmstedt, i samverkan med Per Rohlén, Brandskyddslaget AB.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.