Brand på Volvo lastvagnar i Göteborg

Branden inträffade den 16 maj 2007 kl. 10:14 i ett fläktrum placerat ovanpå en brandtekniskt avskiljd del av den stora produktionshallen där de nyproducerade lastvagnarna rulltestades i full skala före slutavsynen av fordonen. Volvo Lastvagnar har tre (3) sådana rulltestboxar som samtliga är utrustade med automatiska vattensprinklersystem.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.