Brand på toalett på Burgårdens utbildningscenter i Göteborg

En skolbrand inträffade den 20 oktober 2009 i Gårda i Göteborg. Räddningstjänsten Storgöteborg larmades av ett automatiskt brandlarm till Burgårdens Utbildningscentrum på Valhallagatan. Det automatiska brandlarmet, som senare visade sig vara ett sprinklerlarm, togs emot av larmcentralen kl 14:05. Det var en tisdag med full skolaktivitet. Skolan är sprinklerskyddad.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.