Brand på toalett i skola – Kunskapsgymnasiet, Göteborg

En brand inträffade den 14 oktober 2009 på Kunskapsgymnasiet med adress Vädursgatan 5 i Göteborg. Räddningstjänsten larmades av ett automatiskt brandlarm. Det automatiska brandlarmet, som senare visade sig vara ett sprinklerlarm, togs emot av larmcentralen kl 13:14. Det var en onsdag med full skolaktivitet. Skolan är sprinklerskyddad.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.