Brand på Överskottsbolaget i Vällingby

Tisdagen den 1 september 2009 vid 18-tiden upptäcker en anställd att det strömmar ut vatten under den stängda branddörren till varuhusets lager för brandfarliga varor. Personen känner också en lukt av brandrök. Rummet för lagring av brandfarlig vara ligger nära företagets varuintag.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.