Brand på Gislaveds Demenscentrum

En brand inträffade i oktober 2009 på Gislaveds Demenscentrum. Branden började på natten i ett förrådsutrymme i källarvåningen i en vårdbyggnad i ett plan (markplan + kv.) avsedd för demensboende på en yta av 700 m2.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.