Brand på Daltorpsskolan i Borås

Kl 10:42 den 22 februari 2011 fick räddningstjänsten in ett automatiskt brandlarm. Kl 10:46 var första bilen på plats. Vid framkomst får räddningstjänsten information om att det brinner på en toalett. Vid befälets orientering visar det sig att en sprinkler löst ut på grund av brand.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.