Brand i Stinsens köpcenter i Sollentuna

En brand bröt ut i köpcentret Stinsen den 11 mars 2007 mitt i en skivsignering med flera välkända schlagerstjärnor från Melodifestivalen. Anläggningens utrymningslarm började ljuda 14.03 först med larmsignalen följt av en verbalt meddelande.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.