Brand i lagerlokal på Fagerstagatan 21, Stockholm

En brand inträffade tidigt på morgonen tisdagen den 5 mars på Fagerstagatan 21 i Lunda Industriområde i Stockholm. Lokalen där branden inträffade är hyrd av Stockholms Dansstudio och används huvudsakligen som lagerlokal.

Det är redan konstaterat att branden varit anlagd och det är andra gången på kort tid (även den branden konstaterad vara anlagd brand) som räddningstjänsten gör en insats i samma lokaler. Branden var redan släckt av sprinklersystemet vid räddningstjänstens ankomst cirka 10 minuter efter 1:a larm.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.