Brand i Köpcentret Flanör i Gävle

En brand bröt ut i varuhuset Flanör i Gävle den 17 november 2007 en tidig lördagsmorgon innan köpcentret öppnat för dagen. Ett automatiskt brandlarm togs emot av SOS Alarm kl. 8.09. Larmet var det enda som inkom till larmcentralen, men Gästrike Räddningstjänst betraktade larmet som ett skarpt larm. Full utryckningsstyrka med tre fordon anländer några minuter senare till Flanörhuset som ligger mitt i Gävle centrum. De uppskattar själva att de var framme på brandplatsen ca 7 minuter efter larm.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.