Brand i kontorshus på Nordhemsgatan i Göteborg

Fastigheten i kvarteret Masthugget 30:6, som drabbades av en brand, består av tre 7-våningsbyggnader sammanbyggda med två atriumgårdar. Atrium-/ljusgårdarna är utförda under senare år, medan de tre högre byggnaderna är av äldre årgång. Komplexet är en förvaltningsbyggnad och utnyttjas huvudsakligen som kontor och butikslokaler.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.