Brand i företag för tillverkning av Expanderad Polystyren (EPS)-ECO Byggolit AB

Den 24 april 2013 uppstod en brand i en maskin som bearbetar och tillverkar cellplast (EPS – Expanderad Polystyren). Personal var snabbt på plats med en handbrandsläckare som tömdes mot branden utan effekt. Kort därefter aktiverades en ESFR K=17 sprinkler i taket ovanför brandutbrottet och släckte branden omgående. Produktionsavbrottet blev kortvarigt då den kunde startas upp igen redan dagen efter branden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.