Brand i Allum köpcentrum i Partille aktiverade sprinklersystemet 24 febr 2017

Köpcentrumet Allum fick utrymmas efter en brand.  Åtta räddningsenheter från räddningstjänsten i Storgöteborg kallades till brandplatsen.

– Branden orsakade en kraftig rökutveckling, som krävde omfattande restvärdearbete för ventilering för att så snart som möjligt kunna öppna centrumet med en stor mängd butiker, berättade Janne Sevrinsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.