Boendesprinkler släcker brand på ungdomsboende i Hammarö 26 nov 2015

Vid niotiden på morgonen den 26 november 2015 utlöstes ett överfallslarm på ett boende för ungdomar på Hammarö. Det var personalen som slog larm efter att en kille som bor på hemmet hade slagit sönder inventarier och hotat personalen. Dessutom aktiverades lokalernas automatiska brandlarm samt boendesprinklersystemet av en brand i en säng i en korridor.

Klicka på länken till höger och läs hela rapporten.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.