Boendesprinkler-KTH Examensrapport på uppdrag av Säker Vatten AB

Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador och tillväxt av legionella? Rapporten är sammanställd av två kandidatstudenter vid Kungliga tekniska högskolan på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design, i samarbete med Säker Vatten AB.

Efter tre års studier är detta en examinerande rapport för utbildningen vid KTH. Sprinklerfrämjandet och dess medlemmar har varit aktivt delaktiga på flera sätt under arbetets gång med att färdigställa den här slutrapporten.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.