Boendesprinkler i energismart villa vid SP

Boendesprinkler är relativt ovanligt i enbostadshus, men installationen är förhållandevis ENKEL och BILLIG om den görs med den allra senaste sprinklertekniken. Det här har SP kunnat genomföra och demonstrera i en energismart villa som under hösten 2013 uppförts på Statens Provningsanstalts område i Borås.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.