Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Besöksadress:  Göteborg: Krokslätts fabriker 52, MölndalStockholm:  Sickla industriväg 6, Nacka,  Malmö: Sallerupsvägen 11, D, Malmö,  Skövde: Högskolevägen 6 A, Skövde

Postadress: Göteborg: Krokslätts fabriker 52, 431 37 Mölndal, Stockholm: Sickla industriväg 6, 131 34 Nacka, Malmö: Sallerupsvägen 11 D, 212 18 Malmö, Skövde: Högskolevägen 6 A, 541 45 Skövde

Telefon: Göteborg: 031-720 25 00, Stockholm: 08-588 88 100, Malmö: 040-635 17 00, Skövde: 0500-49 50 00

Mailadress: Göteborg: kristian.holmberg@bengtdahlgren.se och lucas.emanuelsson@bengtdahlgren.seStockholm: hanna.nauckhoff@bengtdahlgren.se, Malmö: marcus.runefors@bengtdahlgren.se, Skövde: marten.wiberg@bengtdahlgren.se

Kontaktperson: Göteborg: Kristian Holmberg och Lucas Emanuelsson, Stockholm: Hanna Nauckhoff, Malmö: Marcus Runefors, Skövde: Mårten Wiberg

Huvudsaklig verksamhet:  Sprinkler- och brandprojektering

Geografiskt verksamhetsområde:  Göteborg: Hela landet med tyngdpunkt på Göteborgsområdet, Stockholm: Stockholmsområdet, Malmö: Malmöområdet, Skövde: Skaraborg och Östergötland

Antal anställda:  ca 350 i Bengt Dahlgrenkoncernen,varav ca 60 inom Brand- och Riskbolaget

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.