Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Besöksadress:  Göteborg: Krokslätts fabriker 52, MölndalStockholm:  Sickla industriväg 6, Nacka,  Malmö: Sallerupsvägen 11, D, Malmö,  Skövde: Högskolevägen 6 A, Skövde

Postadress: Göteborg: Krokslätts fabriker 52, 431 37 Mölndal, Stockholm: Sickla industriväg 6, 131 34 Nacka, Malmö: Sallerupsvägen 11 D, 212 18 Malmö, Skövde: Högskolevägen 6 A, 541 45 Skövde

Telefon: Göteborg: 031-720 25 00, Stockholm: 08-588 88 100, Malmö: 040-635 17 00, Skövde: 0500-49 50 00

Mailadress: Göteborg: kristian.holmberg@bengtdahlgren.se och lucas.emanuelsson@bengtdahlgren.seStockholm: hanna.nauckhoff@bengtdahlgren.se, Malmö: marcus.runefors@bengtdahlgren.se, Skövde: marten.wiberg@bengtdahlgren.se

Kontaktperson: Göteborg: Kristian Holmberg och Lucas Emanuelsson, Stockholm: Hanna Nauckhoff, Malmö: Marcus Runefors, Skövde: Mårten Wiberg

Huvudsaklig verksamhet:  Sprinkler- och brandprojektering

Geografiskt verksamhetsområde:  Göteborg: Hela landet med tyngdpunkt på Göteborgsområdet, Stockholm: Stockholmsområdet, Malmö: Malmöområdet, Skövde: Skaraborg och Östergötland

Antal anställda:  ca 350 i Bengt Dahlgrenkoncernen,varav ca 60 inom Brand- och Riskbolaget

Besök vår hemsida här