BAFSA – Reducing fire risk at waste management sites, 2014

BAFSA har i samarbete med organisationen WISH i England tagit fram en ny teknisk rapport med vägledning för brandskyddet vid större Återvinningsanläggningar. Klicka på länken till höger och läs den intressanta tekniska rapporten

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.