Författararkiv: Gösta Holmstedt

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.

JST AB

Besöksadress: Virdavägen 15, Växjö

Postadress: Virdavägen 15, 352 73 Växjö

Telefon: 070-582 12 10

Mailadress: jens.skarbring@jst-ab.se

Kontaktperson: Jens Skärbring

Huvudsaklig verksamhet: Besiktning av sprinkler, brandlarm och gassläcksystem, konsultation samt utbildning.

Geografiskt verksamhetsområde: Södra Sverige

Antal anställda: 3 varav 1 inom sprinkler

Besök vår hemsida här 

Tillförlitlighetsstudie för automatiska vattensprinkleranläggningar, Sverige 2004-2015

I denna rapport har tillförlitligheten på automatiska vattensprinkleranläggningar analyserats utifrån tillgänglig statistik i insatsrapporter från 2004-2015 från svensk räddningstjänst (MSB). Misslyckad vattensprinklerinsats har i denna rapport definierats enligt nedan:

”De fall där det automatiska vattensprinklersystemets effekt inte kompenserar de möjliga brandtekniska byten kopplade till BBR, som vanligtvis utförs vid till exempel nybyggnad och ändring av byggnad”.

Färsk engelsk studie på sprinklersystemens effektivitet & tillförlitlighet 2017

Genom ett nära samarbete mellan National Fire Sprinkler Network (NFSN) & National Fire Chiefs Council (NFCC) i England så har man detaljstuderat effektivitet och tillförlitlighet under fem år (2011 – 2016) av tillgänglig officiell statistik av aktiverade sprinklersystem vid brand i England.

Resultatet gav ett imponerande resultat i form av 99 % tillförlitlighet för alla typer av byggnader och anläggningar. Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på länken till höger.