Författararkiv: Benny Wallén

Hultmark Sweden AB

Besöksadress: Dunhammarvägen 18

Postadress: 374 51 Asarum

Telefon: 0709-298052

Mailadress: jens@hultmarksweden.com

Kontaktperson: Jens Hultmark

Huvudsaklig verksamhet: Distribuerar och Installerar Ultrafog vattendimma

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda: 12

Besök vår hemsida här: hultmarksweden.se

Uppdatering Årsmöte och seminarium den 16 april 2020

Information om Coronaviruset till våra medlemmar.
Med anledning av utbrottet av Coronavirus följer Sprinklerfrämjandet utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna, främst UD ochFolkhälsomyndigheten. Det är viktigt att våra medlemmar håller sig informerade om läget löpande via deras hemsidor.

Om inte läget förbättras eller stabiliseras gällande spridning av Coronaviruset kommer Sprinklerfrämjandet att behöva flytta fram årsmöte till ett annat datum.

Fortlöpande information kommer så fort läget förändras eller annan information kommer från myndigheterna.

Var rädda om er och era familjer och följ Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Årsmöte och seminarum

Den 16 april 2020 kl.15.00 kommer Sprinklerfrämjandet att hålla sitt årsmöte på Elite Hotell Marina Tower. I samband med årsmötet kommer vi att lägga in ett seminarium med aktuella ämnen eller presentera projekt som är genomförda eller kommer att genomföras.

Agenda för detta kommer senare.

Vi startar med lunch 11.30 (Sprinklerfrämjandet står för lunchen) och mellan 13-15 har vi vårt seminarium och så avslutar vi med årsmötet mellan 15-16.

Efter årsmöte bjuder Sprinklerfrämjandet på mingel. Trerätters middag är bokad till kl.19.00 och det kostar er medlemmar 675 kr/st.

Årsmötet Agenda och kallelse till årsmötet kommer separat.

Datum och plats 16 april på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.

Anmälan Anmälan görs till Benny Wallén senast fredagen den 20 mars på mail: benny.wallen@sprinklerframjandet.se.

OBS: Vänligen meddela både om ni kommer till lunch och middag.

#sprinklerfrämjandetårsmöte2020

Ultra Fog ny medlem hos Sprinklerfrämjandet

Besöksadress:

Faktorvägen 17 Q

S-43437 Kungsbacka

Sweden

Postadress:

Faktorvägen 17 Q

S-43437 Kungsbacka

Sweden

Telefon: +46 (0)31 979 87

Mailadress: anders.kjellberg@ultrafog.se

Kontaktperson: Anders Kjellberg

Huvudsaklig verksamhet:

Utveckla, tillverkare och säljer högtrycksprinklersystem till hela världen

Geografiskt verksamhetsområde:  

Hela världen

Antal anställda:

Sverige: 8

Övriga värden: 40

Besök vår hemsida här

http://www.ultrafog.com/

Projektet Äldres Brandskydd

Sprinklerfrämjandet startade 2016 ett projekt med syftet att verka för att det införs nya lagkrav på installation av sprinkler i b.la offentliga miljöer.

Visionen var:

  • att det i byggreglerna ska finnas krav på sprinkler i många fler byggnadstyper än idag, t.ex. offentliga miljöer såsom förskolor och skolor.
  • att det införs retroaktiva krav på installation av sprinkler i vissa verksamheter.
  • att installation av sprinkler ses som ett naturligt sätt att öka personsäkerheten.
  • Lika-värde-principen för olika grupper i samhället.
  • Nå en politisk lösning på problematiken med direktanslutning av sprinklerinstallationer till kommunal vattenkälla. Kommunala olikheter över landet.

En första studie utmynnade i att ett realistiskt första steg kunde vara att det införs ett retroaktivt krav på sprinkler i befintliga äldreboenden.

Då det sedan 2012 är ett lagkrav på sprinkler i ny och ombyggda äldreboenden, vore det rimligt att även befintliga boenden ges liknande skyddsnivå.

Rud Pedersen anlitades för att driva frågan på riksdags – och regeringsnivå och kort därefter bildades nätverket ”Initiativet för äldres brandskydd” (http://xn--ldresbrandskydd-zkb.se/)

Medlemmar i detta nätverk är PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG och Brandskyddsföreningen.

Detta nätverk är nu starkt etablerat och ett riksdagsseminarium genomförs den 21 mars (se bifogad PDF).

Vi ser det som sker nu som ett första steg som nu kan engagera både t.ex MSB och Boverket i steg mot retroaktiv brandskydd i äldreboende byggda innan 2012.

Många viktiga projekt har drivits med framgång under årens gång i Sprinklerfrämjandet, men ”Initiativet för äldres brandskydd” kommer att leda till stora förändringar på många olika nivåer i vårt samhälle på ett positivt sätt.

Vårt mål inom Sprinklerfrämjandet har varit att driva detta projekt tillsammans med Rud Pedersen under 2017 för att få igång en debatt om retroaktiva krav på sprinkler, nu ser vi en god respons från politiker och intresseorganisationer och vill driva visionen vidare fram till valet i september 2018.