Assemblin Sweden AB

Besöksadress: J A Wettergrens gata 10

Postadress:  421 30 Västra Frölunda

Telefon:  010-472 60 00

Mailadress:  roland.larsson@assemblin.se

Kontaktperson:  Roland Larsson

Huvudsaklig verksamhet:  Utför projektering, Installation och service på alla typer av sprinkleranläggningar

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet. Kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro

Antal anställda:  130

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.