Anti-Freezetillsats i sprinklersystem, september 2013

Anti-freeze är mycket vanligare tillsatsmedel i USA än i Europa. I Europa använder vi oss istället oftast av torrörsystem. I USA används oftare tillsatsmedel i vattnet för att förhindra frysning. Det kan då vara glykol eller annan produkt som vi normalt anser vara en brännbar produkt.I den här rapporten från European Fire Sprinkler Network, England redovisas bl.a. resultat från ett arbete som utförts av The Fire Protection Research Foundation, FPRF i USA. Marco Weiler, VdS Tyskland har studerat ämnet under lång tid och genom sitt arbete uppdaterat den tidigare rapporten från januari 2013. Den nu uppdaterade rapporten daterad september 2013 blir därför tillgänglig genom länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.