Analyser av misslyckade släckförsök i Kulturbyggnader, Cowi AS, Norge 2006

Analyser av misslyckade sprinklersläckningar i Kulturbyggnader. Rapporten är sammanställd av Cowi AS, Norge 2006

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.