Analys av brandförsök utförda av BRE angående effektkurvor vid sprinklade och osprinklade brandförlopp

Sprinklerfrämjandet har tillsammans med Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB studerat och analyserat resultaten av brandförsök utförda i England av Fire and Risk Sciences (FRS) vid Building Research Establishment Ltd (BRE). Försöken genomfördes under en period av ca fyra år i slutet av 1990-talet. Resultaten av försöken publicerades i detalj 2002 och denna rapport bygger i sin helhet på de utförda försöken och de försöksresultat som redovisas i databasen BRE Design Fires Database, version 1.2.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.